Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach

 

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gokstrzeleczki.naszbip.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Kuźnik, adres poczty elektronicznej gok@strzeleczki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502-578-302 /77 466-96-96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-04-27.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-364 Strzeleczki, ul. Rynek 4
Tel.: 77 466 96 96

E-mail: gok@strzeleczki.pl
Strona internetowa: strzeleczki.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym  http:// gokstrzeleczki.naszbip.pl , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące  podstawowe skróty klawiszowe.

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem GOK Strzeleczki dostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku z możliwym wjazdem na wózku inwalidzkim (pierwsze wejście go budynku Urzędu Gminy), dostęp na parterze budynku do toalety przystosowanej dla niepełnosprawnych.

 

Załatwianie spraw w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzeleczkach ( pokój umiejscowiony na parterze budynku B tj. wejście drugie od strony parkingu wewnętrznego) wyłącznie na parterze obiektu na wezwanie dzwoość architektonicznankiem, możliwość pozostawienia podań, wniosków i innych pism w skrzynce pocztowej na zewnątrz budynku lub w kasie Urzędu, pełniącej funkcję biura podawczego.

...

Informacje

Liczba wyświetleń: 63
Utworzono dnia: 05.02.2021

Historia publikacji

 • 19.02.2021 11:19, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 19.02.2021 11:13, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 19.02.2021 11:12, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności

Strona główna

Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach

ul. Rynek 4
47-364 Strzeleczki


tel. 77 466 96 96
tel. kom. 502 578 302
fax. 77 407 66 61

NIP 7551731861